Tagged: sosiaaliset suhteet

Älä jää yksinäisyyden kanssa yksin

Älä jää yksinäisyyden kanssa yksin

Yksinäisyys koskettaa kaikenikäisiä ja lähes jokaista meistä jossain vaiheessa elämää. THL:n (2020) FinSote -tutkimuksen mukaan joka kolmas suomalainen kokee yksinäisyyden tunteen kasvaneen korona-aikana, mikä kertoo yksinäisyyden olevan kokemuksena varsin yleinen tänä päivänä. Yksinäisyyden tunnistaminen...

Mitä muut minusta ajattelevat?

Meillä ihmisillä on taipumus peilata itseämme toisiin ihmisiin. Tarvitsemme sanallista ja sanatonta palautetta itsestämme ja toiminnastamme sekä vertailemme itseämme muihin. Meillä on myös luontainen tarve tulla hyväksytyksi sellaisena kuin olemme. Toisten ihmisten reaktioiden tarkkailu...