Tagged: kiusaaminen

Mitä muut minusta ajattelevat?

Meillä ihmisillä on taipumus peilata itseämme toisiin ihmisiin. Tarvitsemme sanallista ja sanatonta palautetta itsestämme ja toiminnastamme sekä vertailemme itseämme muihin. Meillä on myös luontainen tarve tulla hyväksytyksi sellaisena kuin olemme. Toisten ihmisten reaktioiden tarkkailu...

Mietityttääkö koulukiusaaminen?

Koulukiusaamisella on kauaskantoiset seuraukset. Kiusaaminen rikkoo kokemuksen siitä, että on hyväksytty sellaisena kuin on. Se romuttaa itseluottamuksen ja uskon siihen, ettei tule hylätyksi tai torjutuksi. Kiusatuksi tuleminen horjuttaa perustavanlaatuisesti luottamuksen kokemista muita ihmisiä kohtaan....