Usein kysytyt kysymykset

questions_muokattu
Onko minulla oikeus käyttää 2. asteen opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja?

Kyllä, mikäli opiskelet Kuopiossa jossain toisen asteen oppilaitoksessa eli lukiossa, ammatillista perustutkintoa tai ammatillisen perustutkinnonosia, joiden opiskelu kestää yli kaksi kuukautta tai Tuva-koulutuksessa. Ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa suorittavat tai aikuislukiossa opiskelevat sen sijaan voivat hakeutua kotikuntansa muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Muistathan, että meille voit kuitenkin aina soittaa ja kysyä tarkemmin.

Mitä opiskeluhuolto on käytännössä?

Opiskeluhuolto on hyvin laaja ja kokonaisvaltainen käsite. Yhteisöllinen opiskeluhuolto voi olla lähes mitä tahansa oppilaitoksilla tapahtuvaa, hyvinvointia edistävää toimintaa, johon osallistuvat niin opiskelijat, opettajat kuin muukin oppilaitoksen väki sekä opiskeluhuollon toimijat. Se voi olla ryhmätoimintaa, oppitunteja, teemapäiviä tai tapahtumia.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto sen sijaan koskettaa yksittäisen opiskelijan asioita. Silloin kyseeseen voi tulla opiskelijan keskustelukäynnit psykologin tai kuraattorin luona, yhteisiä käyntejä vanhempien tai esimerkiksi seurustelukumppanin kanssa tai tarpeen vaatiessa monialaisen asiantuntijaryhmän kokoontuminen. Asiantuntijaryhmään voivat kuulua opiskelijan lisäksi esimerkiksi psykologi ja/tai kuraattori, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja ja vanhemmat. Asiantuntijaryhmä kootaan aina opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja opiskelijan suostumukseen perustuen.

Kuinka paljon minun on säästettävä opintotuistani, jotta voin kustantaa käynnit psykologilla tai kuraattorilla?

Hyviä uutisia: voit käyttää opintotukesi aivan kuten parhaaksi näet, sillä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat täysin ilmaisia. Lisäksi ne toteutuvat sinun tarpeidesi mukaisesti, eli käyntimääriä ei ole rajoitettu.

Mitä kuraattorin tai psykologin vastaanotolla tapahtuu?

On joitakin lainalaisuuksia, joiden voidaan sanoa pätevän kaikkien käyntien kohdalla. Esimerkiksi se, että käynnit ovat luottamuksellisia, eli tieto käyntien järjestämisestä tai käynneillä keskustelluista asioista ei mene koululle tai vanhemmille ilman opiskelijan lupaa ja niiden avulla pyritään löytämään opiskelijalle paras mahdollinen apu ja tuki, olipa tilanne sitten millainen tahansa. Yksilökäyntien kesto on noin 45 minuuttia. Käyntien tiheys ja määrä vaihtelevat yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Joskus on tarpeen tavata viikoittain, joskus harvempikin tapaamisväli on riittävä. Joissain tapauksissa jo 1-2 keskustelukertaa tuovat riittävän avun, joskus on tarpeen tavata viisi, kymmenen tai vaikka viisitoista kertaa. Pääsääntöisesti työskentely on kuitenkin lyhytkestoista ja voi kestää viikkoja tai kuukausia. Myös vanhemmat tai esimerkiksi seurustelukumppani voidaan ottaa mukaan tapaamisiin tai osaan tapaamisista, mikäli sille todetaan tarvetta. Työntekijänä käynneillä voi olla psykologi tai kuraattori tai molemmat yhtä aikaa, joskus psykologin tai kuraattorin työparina on esimerkiksi opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja tai lääkäri. Opiskelijan toiveesta tai hänen kanssaan sovitusti käynnille voidaan kutsua myös opettaja tai muu koulun työntekijä.

Joskus asiat ovat saattaneet mutkistua matkan varrella sen verran, ettei meidän tarjoamamme apu olekaan ihan riittävää. Silloin arvioimme tilannetta ja tarvittaessa ohjaamme eteenpäin. Työskentelemme aina yhteistyössä opiskelijan ja tarvittaessa myös huoltajien kanssa. Se tarkoittaa avoimuutta ja sitä, että pohdimme yhdessä opiskelijan kanssa, mikä hyödyttäisi häntä parhaiten.

Kerrotaanko käynneistä vanhemmille?

Psykologi tai kuraattori ei ilmoita kenellekään, että olet varannut ajan ja käyt käynneillä. Psykologi ja kuraattori eivät toimi opiskelijan selän takana. Mikäli tulee tarvetta ottaa yhteyttä huoltajiin, keskustellaan asiasta aina ensin opiskelijan kanssa. Jos opiskelija on alaikäinen, niin kahdessa erityistapauksessa on psykologilla ja kuraattorilla kuitenkin lain mukainen velvollisuus ottaa yhteyttä kotiin: jos herää lastensuojelullista huolta tai epäily rikoksen uhriksi joutumisesta/rikoksen tekemisestä, täytyy psykologin tai kuraattorin tehdä lastensuojeluilmoitus ja/tai rikosilmoitus sekä olla yhteydessä alaikäisen huoltajiin. Tämä on alaikäisen opiskelijan edun mukainen toimintatapa.

Kerrotaanko käynneistä koululle?

Opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit eivät toimi oppilaitoksen alaisuudessa Kuopion kaupungissa. Psykologin tai kuraattorin käynneille hakeutuminen tai tieto käyntien sisällöistä eivät mene oppilaitokselle kuin tietyissä tapauksissa. Psykologilla ja kuraattorilla on oikeus ilmoittaa oppilaitokselle, jos opiskelijan tilanteessa on opintoihin soveltumattomuuteen liittyviä asioita kuten uhkaa turvallisuudelle ja terveydelle. Esimerkiksi jos herää huolta opiskelijan terveydestä, käytöksestä tai epäily turvallisuutta uhkaavasta tai koulunkäyntiä häiritsevästä päihteidenkäytöstä, psykologi tai kuraattori pääsääntöisesti ilmoittaa tästä oppilaitokselle. Mikäli tulee tarvetta ottaa yhteyttä kouluun, keskustellaan asiasta aina ensin opiskelijan kanssa, eikä psykologi tai kuraattori toimi opiskelijan selän takana.

Mitä, jos en pääsekään tulemaan sovitulle käynnille?

Muistathan ilmoittaa siitä mahdollisimman pian työntekijällesi, mieluiten puhelimen välityksellä. Näin emme turhaan odottele ja ihmettele tai soittele perään. Etukäteinen ilmoittaminen on tärkeää, koska tällöin käyttämättä jäänyttä aikaa voidaan tarjota jollekin toiselle opiskelijalle.