Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Psykologi- ja kuraattoripalvelut Kuopiossa

Kuopion toisen asteen oppilaitosten psykologit ja kuraattorit työskentelevät Pohjois-Savon hyvinvointialueella psykososiaalisissa opiskeluhuoltopalveluissa. Psykologien ja kuraattorien työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden hyvinvointia yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa. Opiskelija voi keskustella kuraattorin tai psykologin kanssa luottamuksellisesti ja maksuttomasti opiskeluun ja omaan elämäntilanteeseen liittyvistä asioista.

Kuraattorit ja psykologit osallistuvat henkilökohtaisen vastaanoton lisäksi opiskelijakohtaiseen ja oppilaitoksen yhteisölliseen työhön sekä tarvittaessa muihin opiskeluhuollon asiantuntemusta tarvitseviin asiakastilanteisiin.

Kuraattorin ja psykologin luokse voi hakeutua ottamalla itse suoraan yhteyttä tai esimerkiksi huoltajan, opiskeluterveydenhoitajan, lääkärin, opettajan tai opinto-ohjaajan välityksellä. Myös kuraattori voi ohjata psykologin vastaanotolle tai psykologi kuraattorin käynnille, jos tarvetta on. Joskus saman opiskelijan asioiden parissa työskentelevät sekä kuraattori että psykologi. Keskusteluajan psykologille tai kuraattorille saa tarvittaessa seitsemän oppilaitoksen työpäivän kuluessa. Kiireellisissä asioissa mahdollisuus keskusteluun psykologin tai kuraattorin kanssa järjestyy samalle tai seuraavalle työpäivälle. Suositeltavin ja varmin yhteydenottotapa varsinkin kiireellisissä tapauksissa on puhelimitse tehty yhteydenotto (puhelu, tekstiviesti tai soittopyyntö). Myös Wilman ja sähköpostin välityksellä voi ottaa yhteyttä, mutta silloin emme voi taata, missä ajassa yhteydenottoon reagoidaan, sillä työntekijä ei välttämättä ole päivittäin Wilman tai sähköpostin äärellä. Erityisesti loma-ajat on syytä huomioida tämän suhteen. Työntekijöiden yhteystiedot löytyvät Ota yhteyttä -osiosta.

Tapaamiset psykologin tai kuraattorin kanssa voidaan sopia oppilaitokselle tai Käsityökadun (Käsityökatu 41) työtiloihin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Psykologipalvelut

Psykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden, ihmissuhteisiin liittyvien huolien ja erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin tai – hoitoon tai muihin palveluihin.

Kuraattoripalvelut

Kuraattorin tehtävänä on tukea opiskelijoiden sosiaalista hyvinvointia sekä olla apuna ratkomassa elämän pulmatilanteita. Kuraattorin pääasiallisimmat työskentelytavat ovat keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Kuraattori ohjaa opiskelijoita tarvittaessa muiden palvelujen piiriin toimien linkkinä koulun ja eri yhteistyötahojen välillä. Kuraattoriin voi olla yhteydessä esimerkiksi poissaoloihin, opiskelumotivaatioon, elämänhallintaan, perhe- ja ihmissuhdeasioihin, jaksamiseen ja mielialaan, asunto- ja toimeentuloasioihin sekä itsenäistymiseen liittyen tai muutoin vaikeassa elämäntilanteessa.