Lukiot

Kallaveden lukio

Terveydenhoitaja Heli Kolehmainen | puh. 044 718 6559

  • vastaanotto pääterveysasemalla, os. Tulliportinkatu 15, I- rappu, 4 krs.
  • vastaanotto ilman ajanvarausta ma-to klo 7.45-10.30 ja klo 11.30-13.00, pe klo 7.45-10.30

Kuopion Klassillinen lukio

Terveydenhoitaja Tuula Kerman | puh. 044 718 6561

  • vastaanotto Klassikalla ma-ke sekä pe klo 8-15.00, os. Opistotie 1.
  • torstaisin vastaanotto on klo 8-15 pääterveysasemalla, os. Tulliportink. 15 I, 4. krs H 475. Pääterveysasemalla hoidetaan torstaisin pääasiassa lumitlaisten asioita, mutta myös klassikkalainen voi varata sinne ajan.
  • avovastaanotto ilman ajanvarausta on Klassikalla ma-ke ja pe klo 12-13. Klas­si­kan opis­ke­li­jat voi­vat käyt­tää myös opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon Tul­li­por­tin­ka­dun toi­mi­pis­teen avo­vas­taan­ot­toa, joka on avoin­na maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 7.45-10.30 ja klo 11.30-13 ja per­jan­tai­sin klo 7.45-10.30 vä­li­se­nä ai­ka­na.

Kuopion Lyseon lukio & Kuopion taidelukio LUMIT

Terveydenhoitaja Arja Manninen | puh. 044 718 6562

  • vastaanotto pääterveysasemalla, os. Tulliportinkatu 15, I- rappu, 4 krs.
  • vastaanotto ilman ajanvarausta ma-to klo 7.45-10.30 ja klo 11.30-13.00, pe klo 7.45-10.30