Opiskeluterveydenhuollon yhteystiedot

Opiskeluterveydenhuolto sijoittuu Pohjois-Savon hyvinvointialueella perheiden terveyspalveluihin.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen perhepalveluiden keskisen perhekeskusalueen alue-esihenkilönä toimii Margit Lappalainen (puh. 044-718 6582) perheiden terveyspalveluiden eli opiskeluterveydenhuollon lähiesihenkilönä toimii Sanna Karhunen (puh.044- 42610467 ).

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin liittyvää palautetta, kysymyksiä ja toimenpide-ehdotuksia on mahdollista antaa opiskeluterveydenhoitajille tai vastaavalle terveydenhoitajalle.