Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Opiskeluterveydenhuolto

  • tarjoaa tukea opiskelijan terveyteen ja opiskelukykyyn
  • järjestää terveyden- ja sairaanhoidolliset palvelut mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyön
  • huolehtii seksuaaliterveyden edistämisen palveluista ja maksuttoman raskauden ehkäisyn toteuttamisesta alle 25-vuotiaille opiskelijoille
  • antaa rokotusohjausta ja -neuvontaa
  • toteuttaa puolustusvoimien kutsunnanalaisten ennakkoterveystarkastukset
  • huolehtii koulupäivien aikana sattuneiden lievien tapaturmien hoidosta
  • ohjaa suun terveydenhuollon palveluihin Suun terveydenhuoltopalvelut – Pohjois-Savon hyvinvointialue – Pohjois-Savo (pshyvinvointialue.fi)

Terveystarkastukseen kutsutaan alle 20-vuotiaat perustutkintoa suorittavat opiskelijat ensimmäisen lukuvuoden aikana. Ammattitutkintoa suorittavat ja yli 20-vuotiaat opiskelijat voivat varata tarvittaessa itse ajan terveystarkastukseen.

Oppisopimuskoulutuksessa oleville opiskelijoille ei kuulu opiskeluterveydenhuollon palvelut.