Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Opiskeluterveydenhuollon tarjoamiin palveluihin kuuluvat mm. opiskelijoiden terveystarkastukset, rokotukset, seksuaaliterveyteen ja raskauden ehkäisyyn liittyvät asiat, psyykkisen hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen, mielenterveyden hoito, sekä äkillisesti sairastuneiden opiskelijoiden ja koulupäivän aikana sattuneiden tapaturmien hoito. Kuopiossa opiskelijoiden sairaanhoito toteutetaan pääsääntöisesti opiskeluterveydenhuollossa, tarvittaessa myös tiimilääkäreiden vastaanotoilla.

Terveystarkastuskutsun saavat kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat, ajoista tiedotetaan Wilman kautta tai puhelimitse. Wilma on käytössä opiskeluterveydenhoitajilla ainoastaan ammatillisissa oppilaitoksissa. Terveystarkastukseen sisältyy sekä terveydenhoitajan että lääkärin tapaaminen. Terveystarkastuksiin voi aina varata ajan myös oman tarpeen mukaisesti koska tahansa opiskelun aikana.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärille voi varata ajan opiskeluterveydenhoitajalta.