Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä.

Palveluihin ovat oikeutettuja opiskelijat, jotka suorittavat ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa tai niiden osaa tai osia. Opiskelijat, jotka opiskelevat ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa. Opiskeluterveydenhuollon palvelut eivät kuulu opiskelijoille, jotka opiskelevat työsopimukseen perustuvassa oppisopimuskoulutuksessa.

Opiskeluterveydenhuolto toimii luottamuksellisesti, asiakaslähtöisesti, kunnioittaen opiskelijan yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta