Opiskeluterveydenhuolto

Kuopion kaupungin opiskeluterveydenhuolto huolehtii Kuopion lukioiden, ammatillisen toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveydestä.  Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on edistää opiskelijan hyvinvointia ja opiskelukykyä.

Palveluihin on oikeus kaikilla, jotka opiskelevat päätoimisesti vähintään kahden kuukauden ajan ja jotka ovat oikeutettuja opintotukeen.

Opiskeluterveydenhuolto toimii luottamuksellisesti, asiakaslähtöisesti, kunnioittaen opiskelijan yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta.