Opiskeluterveydenhuolto

Kuopion kaupungin opiskeluterveydenhuolto huolehtii Kuopion lukioiden ja ammatillisen toisen asteen oppilaitosten opiskelijoiden terveydestä.  Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on edistää opiskelijan hyvinvointia ja opiskelukykyä.

Palveluihin on oikeus kaikilla, jotka opiskelevat päätoimisesti vähintään kahden kuukauden ajan ja jotka ovat oikeutettuja opintotukeen.

Opiskeluterveydenhuolto toimii luottamuksellisesti, asiakaslähtöisesti, kunnioittaen opiskelijan yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta.