Mietityttääkö koulukiusaaminen?

kiusaaminen

Koulukiusaamisella on kauaskantoiset seuraukset. Kiusaaminen rikkoo kokemuksen siitä, että on hyväksytty sellaisena kuin on. Se romuttaa itseluottamuksen ja uskon siihen, ettei tule hylätyksi tai torjutuksi. Kiusatuksi tuleminen horjuttaa perustavanlaatuisesti luottamuksen kokemista muita ihmisiä kohtaan. Sillä on väistämättä vaikutusta siihen, kuinka helppoa on jatkossa luoda ihmissuhteita ja asettua niihin olipa kyse sitten ystävyys- tai seurustelusuhteesta. Kiusaaminen voi olla uhrille hyvinkin traumatisoiva kokemus ja siitä toipuminen vaatii usein ammattiapua.

Kiusaaminen on siis perin vakava asia, johon puuttumista ja jälkihoitoa ei ole syytä sivuuttaa. Kiusaamisen jättämistä jäljistä on mahdollista toipua ja jatkaa normaalia elämää kokemuksesta huolimatta. Sen sijaan yksin kokemuksen kanssa jääminen tai sen käsittelemättä jättäminen heikentää elämänlaatua sen kaikilla osa-alueilla. Erään pitkittäistutkimuksen mukaan kiusatuksi tuleminen vaikuttaa vielä keski-iässäkin. Kiusatuksi tulleilla ilmeni tutkimuksessa enemmän ahdistusta ja masennusta ei-kiusattuihin verrattuna. Lisäksi kiusatuilla oli usein alhaisempi koulutustaso ja suppeampi sosiaalinen verkosto. Myös fyysisen terveyden havaittiin olevan usein heikompi kuin ei-kiusatuilla.

Ei ole yksiselitteistä, miksi jostakin tulee kiusaaja ja toisesta kiusattu. Kiusaaja on saattanut itse olla aiemmin kiusattu ja pyrkii kiusaamalla suojautumaan siltä, ettei tule uudelleen kiusatuksi. Kiusaamisen taustalla voi olla kateutta, omia pelkoja tai omaa pahaa oloa. Kiusaaminen ei kuitenkaan ole mistään näkökulmasta katsottuna hyväksyttävää ja siihen tulee puuttua aina heti, kun sellaista huomaa tapahtuvan lähellään. Lisäksi kiusaamisesta on tärkeää kertoa jollekin luotettavalle aikuiselle. Joskus kiusaaminen voi olla hyvin näkymätöntä ja sitä on vaikea muiden huomata.

student-1397451_1920

On ensiarvoisen tärkeää, että kiusatulla on tiedossaan joku sellainen henkilö, jolle voi kokemuksistaan kertoa. Jos olet kiusattu, älä jää asian kanssa yksin. Kerro siitä jollekin aikuiselle, joka tuntuu luotettavalta ja helposti lähestyttävältä. Se voi olla opettaja, opinto-ohjaaja, isä, äiti, sukulainen, sisarus, koulun psykologi tai kuraattori, valmentaja… Pääasia, että joku tietää ja voi auttaa sinua vaikeassa tilanteessa.

Jos olet kiusaaja, voit vielä valita toisin. Kiusaaminen saattaa joskus tuntua kiusaajasta vain kevyeltä leikiltä ja huumorilta, mutta voi silti jättää todella syvät ja pitkäkestoiset arvet kiusattuun. Leikillään kiusaamista ei ole olemassakaan. Ja kyllä, joukon ulkopuolelle jättäminen on myös kiusaamista. Lopulta kiusaajakaan harvoin on ylpeä teoistaan, vaan joutuu yhtä lailla kantamaan asiaa mukanaan loppuelämänsä. Ikinä ei ole liian myöhäistä valita toisin ja pyytää anteeksi.

 

Kiusaamisteemasta raapusteli psykologi Jenna taustatukenaan muut 2.asteen psykologit ja kuraattorit

You may also like...