Ajankohtaista

 Kuraattoreilta vinkkejä etäopiskeluun

Kuopion lukioissa ollaan etäopetuksessa viikot 9-11, ehkä myös viikolla 12. Kuraattorit järjestävät lukiolaisille etäopiskeluun liittyen lyhyitä infoja Teamsin välityksellä viikolla 9 seuraavasti:

ma 1.3. klo 9.25 ja 12.50

ti 2.3. klo 14.30

pe 5.3. klo 12.50

Linkit infoihin lähetetään Wilman välityksellä. Infoissa on sama sisältö, opiskelija voi itse valita, mihin infoon osallistuu.

 


Kouluvirasto muuttaa helmi-maaliskuun vaihteessa!

Näin ollen myös kouluvirastolla Vuorikadulla työskennelleiden kuraattoreiden ja psykologien työhuoneet vaihtavat paikkaansa osoitteeseen Käsityökatu 41. Oma työntekijäsi ohjeistaa tapaamiseen uuteen paikkaan.

 

Opiskeluhuollon kurssi Hyvinvointia ja stressinhallintaa lukio-opintoihin (OPO8) lukuvuoden 2020-21 aikana tarjolla lukiolaisille – ilmoittaudu mukaan!

Kuva: Pixabay

Kurssilla saat tietoa stressistä, mielen hyvinvoinnista ja elämänhallinnasta. Opit tehokkaita stressin hallintakeinoja opiskelun ja työelämän tueksi. Kurssi koostuu luennoista ja käytännön harjoitteista. Lisäät itseymmärrystä omasta stressin sietokyvystä ja hallintakeinoista itsenäisten tehtävien kautta. Lähiopetusta on 8 kertaa, joiden lisäksi on kotona tehtäviä harjoituksia.

Kurssille ilmottaudutaan Wilmassa. Avoinna ilmoittautumisille on vielä 5. jakson kurssi, joka pidetään Kallaveden lukion tiloissa.